Pr-bureau Bouwmeester Media

PR-bureau Bouwmeester Media is sterk in social storytelling, persberichten en PR-campagnes waarbij de doelen op de langere termijn moeten worden gerealiseerd. 'Hoe kunnen wij de pers halen of kunnen jullie free publicity voor ons regelen' zijn twee vragen die wij als PR-bureau Bouwmeester Media met de regelmaat van de klok moeten beantwoorden.

Free publicity & persmomenten

Goede vraag', zegt een ervaren perswoordvoerder dan vriendelijk glimlachend tegen de vragensteller om vervolgens uitvoerig om de hete brij heen te draaien zonder concreet te worden.

Die hete brij kunnen wij als PR-Bureau Bouwmeester Media in dit geval snel voor u ontrafelen. Wij geven geen garanties of een persbericht als nieuwsbericht wordt gepubliceerd in bepaalde media.

Dat bepaalt de redactie van elk zichzelf serieusnemend nieuwsmedium helemaal zelf. Wel of geen publicatie is daarnaast ook sterk afhankelijk van de nieuwswaarde.

Wel kunnen wij als PR-Bouwmeester Media gebruikmakend van ons netwerk en onze media-ervaring persberichten, verhalen of artikelen zo aanleveren dat journalisten sneller geneigd zijn om het ingestuurde artikel te gebruiken.

Wervingsvideo laten maken in de bouw

Uit goed ingelichte bronnen hebben wij vernomen dat PR-bureau Bouwmeester Media graag in PR wil worden..

Pr-bureau Bouwmeester Media

voor tips en tricks die goed werken

Bouwmeester Media werkt als PR-bureau bij vrijwel elke opdracht aan de hand van een helder vragenschema dat we in interviewvorm met u bespreken.

  1. Wat is het doel
  2. Kernboodschap 
  3. Wie zijn de doelgroepen
  4. Wat zijn eventuele subdoelen
  5. Korte samenvating/pitch
  6. Strategie, tactiek en tijdspad
  7. Middelen, perslijst en budget
  8. Evaluatie
  9. Vervolg

Als we bovenstaande antwoorden scherp hebben, kan de PR-trein op de rails worden gezet. We beginnen bij voorkeur altijd lokaal om de simpele reden dat lokale media nieuws uit de regio interesanter vinden dan nieuws uit Verweggistan. Kort daarna breiden we de cirkel van nieuws uit naar regionaal en landelijk waarbij we kijken welke nieuwsmedia wel eens extra geïnteresseerd in uw bericht zouden kunnen zijn.

henri-op-bedrijfsbezoek

Als we bovenstaande antwoorden scherp hebben, kan de PR-trein op de rails worden gezet. We beginnen bij voorkeur altijd lokaal om de simpele reden dat lokale media nieuws uit de regio interesanter vinden dan nieuws uit Verweggistan. Kort daarna breiden we de cirkel van nieuws uit naar regionaal en landelijk waarbij we kijken welke nieuwsmedia wel eens extra geïnteresseerd in uw bericht zouden kunnen zijn.

Afhankelijk van het nieuwsfeit bespreken we als PR-bureau Bouwmeester of er een persprotocol moet komen en hoe dat er uit moet gaan zien. Persprotocol klinkt zwaarwichtig, maar het is niet meer dan handvol richtlijnen voor u en uw medewekers. Journalisten hebben nu eenmaal de gewoonte om ook zelf op zoek te gaan naar nieuws en haakjes om het verhaal aan op te hangen. Een smeuïg verhaal dat lekker scoort is daarbij vaak het doel. Om onbedoelde blunders en verkeerde conclusies te voorkomen is het meestal verstandig om vooraf een eenvoudig persprotocol op te stellen. Op die manier is intern bekend  hoe er gehandeld moet worden als er plotseling een rondsnufflende journalist met veel vragen opduikt.

Waarom Bouwmeester Media?

Onze social media experts schuiven regelmatig bij klanten aan. Op kantoor, werkvloer en ook in het veld. Hierdoor doen ze veel ervaring op. Die passen we toe bij al onze klanten.
Ons team bestaat uit mensen met verschillende achtergronden met mix van jong en oud waardoor er altijd een match is met uw organisatie of merk.
Wij maken gebruik van moderne technologie. Daardoor hebben wij veel data en inzichten tot onze beschikking, welke we toepassen op uw campagne.

Wij nodigen jou graag uit op ons mooie kantoor in Kampen Vlak bij N50 voor een kennismaking en een' bakkie'.

Hier bespreken we dan vrijblijvend het doel, de wensen, mogelijkheden en niet onbelangrijk, het budget.

Zit je niet om de hoek? Dan is digitaal afspreken een prima alternatief.

Neem contact met ons op voor een foto adviesgesprek?

Bouwmeester Media

Bouwmeester Media legt de focus op de on­li­ne­ com­mu­ni­ca­tie van jouw bedrijf. Met een breed pakket aan creatieve en on­der­steu­nen­de diensten nemen we graag die druk bij je weg. En dat doen we altijd in co-creatie: samen komen we tot het beste resultaat.

Adres en contactgegevens

Bouwmeester Media 
Adres:
Zambonistraat 3-3C
8263 CE Kampen

Contactgegvens: info@bouwmeestermedia.nl
038 - 200 1040

Algemene voorwaarden Bouwmeester Media
AVG + Privacy